ذکر ایام هفته
  حوزه نت
  پایگاه های اسلامی

  سایت رهبری
  بیانات رهبری
آیت الله جعفری تهرانی
  بیانات رهبری
  خبرنامه
جهت عضویت در خبرنامه از فرم زیر استفاده نمایید

ایمیل*
تلفن همراه*
تصویر امنیتی
استفتائات/ سئوالاتی درباره نوروز

آﻳﺎ آﻧﭽﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز و ﻓﻀﯿﻠﺖ و اﻋﻤﺎل آن وارد ﺷﺪه، ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟ آﻳﺎ اﻧﺠﺎم آن اﻋﻤﺎل (اﻋﻢ از ﻧﻤﺎز و دﻋﺎ و ﻏﯿﺮه) ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ورود ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ؟

پاسخ مقام معظم رهبری: اﻧﺠﺎم آن اﻋﻤﺎل ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ورود، ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻣﻞ و اﺷﮑﺎل اﺳﺖ، ﺑﻠﻪ اﻧﺠﺎم آنها ﺑﻪ ﻗﺼﺪ رﺟﺎء و اﻣﯿﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن، اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد.

 

 

س 1466: ﻧﻈﺮ ﺣﻀﺮتعاﻟﻰ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز ﭼﯿﺴﺖ؟ آﻳﺎ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﯿﺪھﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آنها را ﺟﺪى می گیرﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ و ﻗﺮﺑﺎن، از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻋﻰ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﺎ اﻳﻨﮑﻪ ﻓﻘﻂ روز ﻣﺒﺎرﮐﻰ ﻣﺤﺴﻮب می ﺸﻮد ﻣﺜﻞ روز ﺟﻤﻌﻪ و ﻣﻨﺎسبتهاى دﻳﮕﺮ؟

ج: ھﺮﭼﻨﺪ ﻧّﺺ ﻣﻌﺘﺒﺮى ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ اﻳﻨﮑﻪ ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز از اﻋﯿﺎد دﻳﻨﻰ ﻳﺎ اﻳﺎم ﻣﺒﺎرک ﺷﺮﻋﻰ ﺑﺎﺷﺪ، وارد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، وﻟﻰ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ و دﻳﺪ و ﺑﺎزدﻳﺪ در آن روز، اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد، ﺑﻠﮑﻪ از اﻳﻦ جهت ﮐﻪ ﺻﻠﻪ رﺣﻢ میﺒﺎﺷﺪ ﻣﺴﺘﺤﺴﻦ اﺳﺖ.

س 1467: آﻳﺎ آﻧﭽﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز و ﻓﻀﯿﻠﺖ و اﻋﻤﺎل آن وارد ﺷﺪه، ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟ آﻳﺎ اﻧﺠﺎم آن اﻋﻤﺎل (اﻋﻢ از ﻧﻤﺎز و دﻋﺎ و ﻏﯿﺮه) ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ورود ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ؟

ج: اﻧﺠﺎم آن اﻋﻤﺎل ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ورود، ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻣﻞ و اﺷﮑﺎل اﺳﺖ، ﺑﻠﻪ اﻧﺠﺎم آنها ﺑﻪ ﻗﺼﺪ رﺟﺎء و اﻣﯿﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن، اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد.

 


Share

ارسال دیدگاه
متن پیام : *
نام :
پست الکترونیک :
آدرس وب :
تصویر امنیتی :
 
 
 

  سایت مراجع
 کانال تلگرام
کانال هیئت رهپویان آل طه
کانال جام معرفت
کانال ادامه من

  جام معرفت
نماز ظهر عاشورا
  اساسنامه

  لوگوی سایت
برای قرار دادن لوگوی تبلیغاتی سایت آدرس زیر را کپی کرده و در وبلاگ و یا سایتتان قرار دهید www.rahtousheh.com/Files/102488/logo.swf
نشر تراث
کانون نخبگان
ایران هسته ای
  اخبار هیئت

  اوقات شرعی
  حدیث روز

حدیث موضوعی
 پیامک مذهبی

 نور سافت
  آمار سایت
» امروز :
» تعداد بازدید کننده : 529
» تعداد بازدید : 540
» دیروز :
» تعداد بازدید کننده : 948
» تعداد بازدید : 970
» کل بازدید ها :
» تعداد بازدید کننده : 2933446
» تعداد بازدید : 3539289
  جستجو