ذکر ایام هفته
  حوزه نت
  پایگاه های اسلامی

  سایت رهبری
  بیانات رهبری
آیت الله جعفری تهرانی
  بیانات رهبری
  خبرنامه
جهت عضویت در خبرنامه از فرم زیر استفاده نمایید

ایمیل*
تلفن همراه*
تصویر امنیتی
استفتائات/ سئوالاتی درباره نوروز

آﻳﺎ آﻧﭽﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز و ﻓﻀﯿﻠﺖ و اﻋﻤﺎل آن وارد ﺷﺪه، ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟ آﻳﺎ اﻧﺠﺎم آن اﻋﻤﺎل (اﻋﻢ از ﻧﻤﺎز و دﻋﺎ و ﻏﯿﺮه) ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ورود ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ؟

پاسخ مقام معظم رهبری: اﻧﺠﺎم آن اﻋﻤﺎل ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ورود، ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻣﻞ و اﺷﮑﺎل اﺳﺖ، ﺑﻠﻪ اﻧﺠﺎم آنها ﺑﻪ ﻗﺼﺪ رﺟﺎء و اﻣﯿﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن، اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد.

 

 

س 1466: ﻧﻈﺮ ﺣﻀﺮتعاﻟﻰ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز ﭼﯿﺴﺖ؟ آﻳﺎ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﯿﺪھﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آنها را ﺟﺪى می گیرﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ و ﻗﺮﺑﺎن، از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻋﻰ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﺎ اﻳﻨﮑﻪ ﻓﻘﻂ روز ﻣﺒﺎرﮐﻰ ﻣﺤﺴﻮب می ﺸﻮد ﻣﺜﻞ روز ﺟﻤﻌﻪ و ﻣﻨﺎسبتهاى دﻳﮕﺮ؟

ج: ھﺮﭼﻨﺪ ﻧّﺺ ﻣﻌﺘﺒﺮى ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ اﻳﻨﮑﻪ ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز از اﻋﯿﺎد دﻳﻨﻰ ﻳﺎ اﻳﺎم ﻣﺒﺎرک ﺷﺮﻋﻰ ﺑﺎﺷﺪ، وارد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، وﻟﻰ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ و دﻳﺪ و ﺑﺎزدﻳﺪ در آن روز، اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد، ﺑﻠﮑﻪ از اﻳﻦ جهت ﮐﻪ ﺻﻠﻪ رﺣﻢ میﺒﺎﺷﺪ ﻣﺴﺘﺤﺴﻦ اﺳﺖ.

س 1467: آﻳﺎ آﻧﭽﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز و ﻓﻀﯿﻠﺖ و اﻋﻤﺎل آن وارد ﺷﺪه، ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟ آﻳﺎ اﻧﺠﺎم آن اﻋﻤﺎل (اﻋﻢ از ﻧﻤﺎز و دﻋﺎ و ﻏﯿﺮه) ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ورود ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ؟

ج: اﻧﺠﺎم آن اﻋﻤﺎل ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ورود، ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻣﻞ و اﺷﮑﺎل اﺳﺖ، ﺑﻠﻪ اﻧﺠﺎم آنها ﺑﻪ ﻗﺼﺪ رﺟﺎء و اﻣﯿﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن، اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد.

 


Share

ارسال دیدگاه
متن پیام : *
نام :
پست الکترونیک :
آدرس وب :
تصویر امنیتی :
 
 
 

  سایت مراجع
 کانال تلگرام
  جام معرفت
نماز ظهر عاشورا
  اساسنامه

  لوگوی سایت
برای قرار دادن لوگوی تبلیغاتی سایت آدرس زیر را کپی کرده و در وبلاگ و یا سایتتان قرار دهید www.rahtousheh.com/Files/102488/logo.swf
نشر تراث
کانون نخبگان
ایران هسته ای
  اخبار هیئت

  اوقات شرعی
  حدیث روز

حدیث موضوعی
 پیامک مذهبی

 نور سافت
  آمار سایت
» امروز :
» تعداد بازدید کننده : 674
» تعداد بازدید : 800
» دیروز :
» تعداد بازدید کننده : 1097
» تعداد بازدید : 1442
» کل بازدید ها :
» تعداد بازدید کننده : 2619057
» تعداد بازدید : 3151414
  جستجو